CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR 2015

L’entitat Globalitzat-e convoca un concurs de fotografia per premiar els millors treballs fotogràfics fets durant la celebració de la Festa Major d’estiu de les Roquetes.

Participants

Tothom que ho desitgi.

Modalitat

Blanc i negre o color i fetes amb qualsevol tècnica.

Mides

Globalitzat-e

La fotografia haurà de tenir unes mides mínimes de 18 x 24 cm i haurà d’estar muntada en cartolina negra sobre un suport rígid de 40 x 50 cm.

Nombre de fotografies

Un màxim de tres per cada autor.

Tema

Qualsevol acte de la Festa Major de les Roquetes 2015, tant d’hivern com d’estiu.

Premis

1r. Premi 2n.Premi 3r. Premi

60E + obsequi 40E + obsequi 20E + obsequi

Identificació

Al dors de cada fotografia hi haurà de figurar el títol i un lema comú per a les obres, amb un màxim de tres per autor. En un sobre a part, a la part exterior hi constarà el lema i, a l’interior, les dades personals. Cal posar-hi el nom, l’adreça electrònica i el telèfon.

Calendari
Presentació d’obres: de l’1 al 15 de juliol de 2015 a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes de Sant Pere de Ribes. Veredicte del jurat: entre el 16 i el 31 de juliol de 2015.
Exposició: del 4 al 18 de setembre de 2015, a la sala polivalent de la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes.
Lliurament de premis: divendres 18 de setembre a la mateixa sala d’exposicions, a les 19.30h.
Devolució d’obres no premiades: es podran recollir en acabar l’acte de repartiment de premis, el mateix divendres 13 de setembre.

Cada autor optarà només a un premi
Pel fet de prendre part en aquest concurs, els autors reconeixen ésser posseïdors del Copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenen els drets d’autor i d’imatge.
També es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per a la reproducció de les seves obres per interessos d’exposició, catàlegs, dossiers de premsa, reportatges, etc. Sempre s’hi ha d’indicar el nom de l’autor.
L’organització no es fa responsable d’extraviaments, pèrdues o destrosses de les obres, tant en la tramesa com en l’expo- sició, manipulació o devolució.
L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte per la publicació de l’obra exposada.
L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
Pel fet de prendre-hi part, els participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les.