Concursos de Fotografia (Prado i Retiro) 2014

Bases concursos fotomaig 2014

Premi Societat Recreativa El Retiro

Tema: Fotografia de viatges

Participants:  Tothom que ho desitgi

Trameses: Les fotografies es portaran a Secretaria de la Societat el Retiro,del 1 al 24 d’abril, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores, de dilluns a divendres.

Premis:

• 1er. premi: trofeu  i obsequi

• 2n.  premi:  trofeu  i obsequi

• 3er. premi:  trofeu  i obsequi

Identificació : Al dors de cada fotografia figurarà el títol i un lema comú per a les obres (màxim 3 per autor). En un sobre apart figurarà: A l’exterior, el lema i a l’interior les dades personals: Nom, telèfon i adreça.

Premi Casino Prado Suburense

Tema: Totalment lliure

Participants: Nois i noies fins 15 anys d’edat,

Trameses: Les fotografies es portaran a Secretaria del casino Prado Suburense del 1 al24  d’abril, de 10 a 13 i de 16 a 19h de dilluns a divendres.

Premis:

• 1er. premi: trofeu i càmara digital

• 2n.  premi: trofeu i material fotogràfic

• 3er. premi: trofeu i material fotogràfic

Identificació: Al dors de cada fotografia figurarà el títol i un lema comú per a les obres (màxim 3 per autor) En un sobre apart figurarà: A l’exterior, el lema i a l’interior les dades personals: Nom, telèfon i adreça.

Bases comuns als concursos:

Modalitat: Blanc i negre i color fetes amb qualsevol tècnica.

Mides: Imatge fotogràfica mínim 18 x 24 cms. muntada sobre suport rìgid de 30 x 40 cms.

Nombre de fotografies: Màxim 3 per cada autor.

 

Calendari dels concursos:

Presentació obres: Dels dies 1 al 24 d’abril del 2014 als llocs indicats a les bases particulars de cada concurs.

Veredicte del jurat: Entre el 25  i 29  d´abril del 2014

Exposició: Dels dies 3 al 18 de maig del 2014. Les fotografies s’exposaran a les respectives seus.

Inaguració i repartiments de premis

Diumenge 4 de maig del 2014, a les 12 hores al Casino Prado Suburense i a les 13 hores a la Societat Recreativa El Retiro.

Devolució d’obres no premiades: Del dia 5 al 20 de juliol del 2014 a l’Espai Pere Stämpfli, c/ d’en Bosc 9, de 18 a 20 hores.

Cada autor podrà optar a un sol premi .

Pel sol fet de prendre part en aquests concursos els autor reconeixen ésser poseïdors del copyright de les seves fotografies, i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i d’imatge.

També es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció de les seves obres per interessos de l’exposició, catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, etc. sempre indicant el nom del´autor.

L’organització no es fa responsable d’extraviaments,  pèrdues o destrosses de les obres, tant en la tramesa  com en l’exposició, manipulació o devolució.

L’organització dels concursos s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

Pel fet de prendre part, els participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectarles.