Concurs Festival de Jazz Antic 2014

Jazz Antic Sitges

 

 

 

 

ajuntamentAmb motiu de la 2a edició del Festival JAZZ ANTIC SITGES, l’Ajuntament de Sitges, amb la col·laboració de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans organitza un concurs fotogràfic.

BASES CONCURS FOTOGRÀFIC

Temes:

1 – Tema cartell: Cartell anunciador del Festival J.A.S. del proper any

2 – Tema jazz: Actes del festival d’aquest any (24 al 27 d’abril)

Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per participant i tema.

–       Les imatges podran ser en color o en blanc i negre,  i la tècnica serà lliure.

–       Cada imatge ha de tenir una resolució mínima de 300dpi i una mida d’almenys 1Mb.

–       El format ha de ser .jpg, amb orientació vertical i proporció 2 a 3.

–       El títol de cada imatge serà el nom del participant més un número i una lletra .

(“A” per els actes, “C” per al  cartell.)

Exemple:          “Montserrat García 1A”, Monterrat García 2A”, Montserrat García 3A”.

“Montserrat García 1C”, Monterrat García 2C”…etc.

–       Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a:   fotositges@gmail.com indicant “cartell JAS 2014” al motiu del correu. Incloure al mail el nom, el cognom i el telèfon de contacte.

–       S’acceptaran fotografies fins al divendres 23 de maig de 2014 a les 20:00 del vespre.

L’organització es reserva el dret de suprimir aquelles fotografies que no compleixen les bases,  no s’ajustin a la temàtica dels concurs, no reuneixin un mínim de requisits tècnics i artístics o puguin resultar ofensives pel seu contingut.

Les fotografies han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

Les fotografies han de ser creació dels propis participants i les pròpies participants. Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al/la propi/a participant del concurs.

Els/les participants autoritzen a l’organització a reproduir i publicar les fotografies i els seus noms i cognoms a través de qualsevol mitjà, inclosos Internet o qualsevol altre canal interactiu, tant per a la publicació del/la guanyador/a del concurs, com per a la publicitat de noves edicions, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració.

JURAT

Es tindran en compte la composició de la imatge i la tècnica fotogràfica.

Es valorarà que la imatge sigui representativa de la temàtica del festival.

Al concurs pel cartell es tindrà en compte que la composició de la imatge permeti incloure fàcilment el logotip del festival, el de l’Ajuntament de Sitges, alguns/es patrocinadors/es i el text amb dates.

El jurat estarà format per dos representants  de la secció fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans i un/a representant del Festival Jazz Antic Sitges.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

PREMIS

Cartell: 

– La foto serà el cartell de la tercera edició del Festival JAS (on apareixerà el nom del fotògraf).
– Un sopar per a dues persones en un restaurant de Sitges en un termini màxim de dos mesos comptats des del moment de guanyar el premi.

Jazz: 

-Un sopar per a dues persones en un restaurant de Sitges, en un termini màxim de dos mesos comptats des del moment de guanyar el premi.

El veredicte del concurs es donarà a conèixer el dia 6 de juny a la Jam  session del Festival de Jazz Antic de Sitges que tindrà lloc a La Cava de El Retiro.

Els/les participants seran responsables dels danys i perjudicis que poguessin causar  a tercers derivats de la seva participació en aquests concurs,  i dels quals l’organització en queda exclosa.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el concurs, o bé canviar-ne algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no es  pogués complir amb el normal desenvolupament del concurs.

L’organització descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes.

L’organització no es farà responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per  tant, si no són correctes o estan incompletes, l’organització s’eximeix de tota responsabilitat per no poder contactar amb el/la  guanyador/a.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Podeu trobar informació actualitzada dels actes del festival a facebook: https://ca-es.facebook.com/JazzAnticSitges

Descarregar bases en pdf

Organitza:

Ajuntament de Sitges

 

 

amb la col·laboració de:

logoSeccioFotografica