X Concurs Cartell “Fotomaig 2020”

BASES

La present convocatòria té per objectiu regular un concurs per a la creació del cartell de la propera edició del Fotomaig 2020.

Tema : Promoció de la fotografia a Sitges ( es tindrà en compte l’originalitat
,impacte visual , presentació etc.)

Participants : Tots els socis del GES

Premi : Un únic premi de : 100 euros , diploma i la satisfacció de veure-ho
publicat en tríptics i cartells.

Tècnica : s’admetrà qualsevol mena de tècnica ; com a text només portarà el
nom de Sitges.

Format : Sentit vertical: resolució 300 ppp i format 3200px X 1900px
(27cm x 16 cm ) en jpg

Quantitat : Es poden presentar 1 obres per autor

Presentació : Les obres hauran de ser inèdites ,el fitxer deurà ser el lema o
“pseudonim” ( exemple Phomaig.jpg )
Amb arxiu adjunt format Word les dades personals .( Lema,
Nom,adreça,telefon….)
A:andreu.noguero@eurocir.com

Termini :S’hauran de lliurar
abans del 22/11/2019

Fallo : Public el 28 de Novembre 2019 a les 19 h al GES i el jurat estarà format
per fotògrafs de la secció fotogràfica del GES.

Lliurament del premi : En l’ inauguració del Fotomaig 2020