2on. Ralli Fotogràfic de Sitges

Veredicte del jurat celebrat el passat dia 10 de març del 2012

Premi a la col·lecció:

Col·lecció 64c
Col·lecció 64b
Col·lecció 64a

Autor: Josep Balcells Adret

Obres soltes:

1er. premi
1er 43cAutor: Javier Pérez Marín

2on. premi

2on 03bAutor: Lluis Mora Parramón

3er. premi

3er 33cAutor: Pere Ribera Costa

4art. premi
4rt 31cAutor: Francesc Juan Alcàzar

5è. premi

5è 60bAutor: Manel Caballé Miquel

Descarregar acta del jurat en format pdf

Descarregar classificació en format pdf