Propera esposició fotogràfica a Les Roquetes

En Globalitzat-e estamos ultimando los detalles de nuestra proxima exposicion.

Como siempre esperamos vuestra asistencia.

Pepe Cabello

Globalitzat-e