Concurs cartell Fotomaig 2020. Veredicte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitem efusivament el guanyador i agraïm la seva col·laboració a tot sols sparticipantes