17/06/2010 – Resum de la reunió

Al contrari del que es fa habitualment, per començar es van presentar les fotografies sobre el tema “aigua” que van portar la majoria de participants a la reunió, degut a que una de les persones assitents tenia que marxar aviat.

Un cop comentades es va tractar una mica del tema proper Fotomaig i de les possibles repercuions que pot tenir el tema de variar de sala i de les possibles dificultats de l’Ajuntament per assumir el pressupost. Es va decidir, con ja s’havia parlat a altres reunions, de fer. properament, una reunió de la junta de Fotomaig per decidir ja alguns temes. Es va comentar la posibilitat de que els socis de la secció aportessin una petita derrama (es va parlar de 10 €) si feia falta algo de financiació per Fotomaig, però es va desistir de la proposta.

En Andreu Noguero va parlar de sortides previstes, una d’elles a Gavà aquest mateix diumenge, Festes del segar i batre, el 28 i/o l’11 de juliol, i l’European Festival Balloon de Igualada, el dia 11 de juliol, del que es va parlar d’anar al mati o a la nit.
Per anar a les dos primeres hi ha que quedar amb Andreu Noguero.

Es va parlar de la poca assistència de socis de la secció a les reunions mensuals.

Es van comentar també les propostes que havia fet en Jaume Blasco.
Sobre el primer tema, la propera minicolectiva de 3, no es va fer cap comentari ja que no hi havia cap dels participants.
Sobre el tema llibre de fotografia o revista digital es va comentar que era possible, però que algú es tenia que encarregar del muntatge i maquetació, sigui del llibre, sigui de la revista.

Un cop tractats els temes, a les 21:00 hores, es va aixecar la reunió.

Com a tema per la fotografia a portar a la propera reunió del dia 29 de juliol del 2010, a proposta d’Antonieta Montserrat, es va decidir el tema “Núvols”.