26-01-2012 Resum de la reunió

Acta de la reunió 26.01.2012

Amb una nombrosa assistència,- 25 fotògrafs- a les 19,45 dóna començament la reunió.
En primer lloc el president comenta la situació econòmica,-important de cara al Fotomaig- sent després del cobrament d’endarreriments i primer pagament de l’Ajuntament de 2.290 € pel que caldrà ser moderats en les despeses.

-Fotomaig: Quant a sales es compta amb el compromís de la biblioteca, el Estudi Vidal, Miramar, el Prat i per descomptat la nostra seu del GES. Està per confirmar el Retiro, para el concurs del qual es proposaria el tema: Viatges.

.-Ral·li fotogràfic: Es va perfilant. Ja hi ha compromès jurat, equip de persones amb ordinador per rebre les fotos dels concursants i es treballa i sol·liciten propostes per a la consecució del tema més atractiu: Models.

.-Hi ha una proposta més, com és la d’un “Taller de bodegones amb escàner” a càrrec de Andres Ferri, però falta concretar alguns punts i triar data que, en qualsevol cas seria un dissabte.

.- Un altre dels temes proposats, gira entorn de l’Hospital, en complir-se pròximament el centenari de la seva existència; pel que es considera la possibilitat de realitzar una visita fotogràfica i una xerrada en el GES a càrrec Andreu Clapés.

.-Rosa Mª Puig proposa una visita fotogràfica al Maricel i amb les fotos fer una exposició a la biblioteca.

.-També es comenta que el GES, com a tal, ofereix el proper dia 4 de febrer una xerrada a càrrec de Joan Iriarte sobre el tema: “La fotografia amb document historic”, sent Andreu Noguero l’encarregat de glossar els molts mèrits del conferenciant.

.-Exposició a Les Roquetes: Pepe Cabello recorda als participants en la mateixa que el proper dia 3 a les 18 hores es procedirà a penjar les fotos, sent la inauguració de la mateixa a les 19 hores.

.-A continuació, Andreu Noguero fa una passada ràpida d’algunes de les fotos de l’esmentat Andres Ferri, per introduir en el tema del taller comentat.

.-I ara sí, comença l’espai, la foto del mes sobre el tema: Para què serveixen els llibres?. Que si be quan es va proposar va causar cert descoratjament, la veritat és que els 15 fotògrafs participants han donat mostres de creativitat, humor, sensibilitat, fantasia i, bromes apart, la consciència del molt que devem als llibres al costat de la certesa que la lectura ens fa millors persones.

Sitges,26.01.2012
Jesús Rodríguez Morchón