23-02-2012 Resum de la reunió.

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 23 DE FEBRER DEL 2012
Contagiats del descoratjament expositor i/o de la crisi, passades les 19,45 dóna començament la reunió, amb l’assistència més pobra dels últims mesos: Deu fotògrafs, si bé al final de la mateixa, -passades les 21 hores- érem catorze.
.- El president comenta alguns detalls de l’II Ral.li Fotogràfic de Sitges, que ja està embastat per a la seva realització el proper dia 4 de març.
També presenta el programa amb les bases dels concursos fotogràfics del Prado i Retir dins de les activitats del *Fotomaig.
Segueix en peus l’exposició a la biblioteca, dins també del Fotomaig amb el tema, Per a què serveixen els llibres?
.- Aquest any sí. La Fundació Avemaría, una vegada esmenades les deficiències al cassetonat de la seva seu, presentarà les fotos del publicista J. Mª Roca i explicarà els seus treballs a la nostra seu del Pere Stämpfli.
.- També comenta que va per bon camí la possible visita fotogràfica a l’Hospital i que més endavant es concretarà.
.- Per diverses instàncies ha arribat la intenció de l’agrupació de la Creu Roja de Sitges de realitzar una exposició fotogràfica per celebrar la seva 75 aniversari i, per a això sol·licita assessorament i sala d’exposició.
.- Miquel Soler pren la paraula per comentar la poca presència que tenim en l’actual consistori, ja que en el tema de les acreditacions per al carnestoltes s’ha hagut de conèixer gràcies a haver estat informat en un altre fòrum o organització fotogràfica de fora de Sitges.
.- Jordi Piqué comenta de passada la festa fotogràfica de l’Agrupació de Vilanova per al mes proper.
.- A continuació es dóna pas a la foto comentada del mes, sota el lema “esglésies de Sitges” que va generar, malgrat el localista de l’enunciat, variades i interessants formes d’interpretació visual. Com en ocasions precedents va ser el més animat i positiu de la tarda si bé, seguint com veiem intervenir tots a l’hora, acabarà per ser improductiu aquest apartat.
Amb la proposta per part de Miquel Soler de tema fotogràfic per al proper mes, el res localista “El color vermell” es dóna per conclosa la reunió.
Sitges, 23.02.2012
Jesús Rodríguez