29-03-2012 Resum de la reunió


ACTA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE MARÇ DEL 2012

Amb l’assistència inicial de 19 fotògrafs a la qual es van anar incorporant socis fins a sumar 25 i a l’hora prevista dóna començament la reunió mensual.

Es va iniciar comentant que el divendres anterior a les reunions mensuals de l’últim dijous de cada mes, es reunirà la junta de la Secció Fotogràfica amb la finalitat de concretar els temes a tractar en la mateixa. Igualment es comenta que tot aquell que estigui interessat que es tracti algun tema en concret, ho faci arribar prèviament via e-mail al secretari, per incorporar-ho en l’ordre del dia. jesus.r.morchon@gmail.com 

-Andreu Noguero presenta el triptic del FOTOMAIG 2012 i recorda que el dia 13 d’abril es tanca el termini per sumar-se a les exposicions. A saber:
-Edifici Miramar: Tema lliure. ( Seran entre 4-6 fotos)
-Biblioteca: Tema, “ Per a què serveixen els llibres” ( 1 foto fins a sumar 24)
-Projecció fotos amb música.

Igualment s’anima a la participació en el concurs del Retiro i a promocionar entre els menors de 15 anys la participació en el del Prado.

-Jordi Piqué coordina una visita fotogràfica a la Fundació de l’Hospital.

Es realitzarà el dissabte 14 d’abril, al matí, acceptant-se noves incorporacions a la visita. Té el valor afegit de fer amb les fotos dues exposicions; una pels voltants de Sant Joan , a  la mateixa Fundació i l’altra al juliol a la seu del G.E.S.

També informa J. Piqué de la festa de la Federacio C. de F. a celebrar a Calella de la Costa els dies 14 i 15 d’abril. Els actes del dia 15 comencen a les 9 ½ amb actes que es perllongaran al llarg de tot el dia. Hi ha termini per inscriure’s els que estiguin interessats a assistir.

-Andreu Noguero recorda que fora del Fotomaig, en el mes de juny es farà el taller de bodegons a càrrec del Sr. J.A. Andrés Ferriz .

-Dins ara del tema “sortides fotogràfiques” es comenta la proposta del Sr. Vilanova a realitzar a Monistrol de Montserrat. S’acorda portar-la avanci i que sigui ell,- bon coneixedor del lloc- qui la prepari i coordini.

-De l’ajornada sortida a la “caça fotogràfica d’avions” que va proposar Miquel Soler, anunciarà en el seu moment la nova data per realitzar-la.

Com en els concursos del Retiro i del Prado aquest any no hi ha premis en metàl·lic, es tractarà d’aconseguir de les entitats col·laboradores alguns obsequis que els facin més atractius.

No havent-hi més temes que tractar es dóna pas al visionat i crítica de la foto del mes, que sota el lema: “Vermell”, ha merescut l’atenció de més de 19 fotògrafs que han enviat la seva foto i, per descomptat, la dels presents que han criticat en positiu i amb ordre la projecció de les mateixes.

-Per no coincidir amb les dates prèvies al Fotomaig, en que es precisarà la col·laboració de tots per a la preparació de sales i penjar les exposicions, es proposa i aprova avançar la reunió mensual d’abril al dia 19.

-El tema proposat per al mes serà: “Alegria”. Somriure, riure, riallada…? 

A les 21 hores, es dóna per finalitzada la reunió.

Sitges, 29 març de 2012

Jesús Rodríguez