25-04-2013 Resum de la reunió

Acta de la reunió del dijous, 25 d’abril del 2013
La pluja, que com una benedicció cau sobre Barcelona i sobre Sitges retarda la meva presència en aquesta reunió iniciada pels 14 fotògrafs presents; sent 16 en finalitzar la fase prèvia a el “curset formatiu”, al que com a tal, és lliure l’assistència.
I.-La primera part de la reunió ha estat dedicada, -com no podia ser d’una altra manera- a comentar tota la informació prèvia relativa al Fotomaig, que iniciarà la seva marxa, -i van ja 10 FOTOMAIG- el proper dia 4 de maig.
Jordi Piqué ja ha passat als interessats la informació relativa al muntatge de l’exposició sobre “Festa major” que es penjarà a l’Hospital de Sant Joan B., i Andreu Noguero ho ha fet sobre la resta d’exposicions i molt en particular sobre les del Miramar i Biblioteca. Recordar sobretot: Dissabte dia 4 a les 10 del matí, es munten les del Miramar i Biblioteca, assignant posat a ocupar i guàrdies a efectuar.
Es prega puntualitat.
De la resta d’activitats, llegir el tríptic corresponent al FOTOMAIG 2013.
Aquest secretari pregunta al president pel règim de visites a la sala del Miramar, ja que, al meu entendre, l’experiència d’altres anys és molt negativa quant a l’horari en caps de setmana, que és quan es concentren les visites.
.Em respon que ha sol·licitat que es compleixi l’horari que es reflecteix en el tríptic, però clar que, està per veure. A l’oferiment de vigilància per part nostra, s’argumenta que per raons de seguretat del recinte, l’Ajuntament no accepta que aquesta recaigui sobre nosaltres.
Comenta també Andreu les activitats programades per al dia 11 de maig, en col·laboració amb la Fundació Avemaría; així com les dels dies 18 i 19 amb la projecció d’audiovisuals. De tot això hi ha informació en el tríptic penjat a la pàgina de l’agrupació, i que animo a mirar.
II.-A continuació, Antonieta Montserrat exerceix de moderadora en la passada de la “foto crítica del mes”, que respon en aquesta ocasió a l’enunciat: AUTORETRAT.
La participació ha estat més escassa que en ocasions precedents, -unes quinze fotos d’autoretrats- però les fotos, igual que els comentaris, pot ser que hagin estat més interessants i reveladors, amb diverses i diverses lectures, pel qual vulgui veure més enllà de la imatge. Això demostra que no hi ha tema impossible si se sent la fotografia.
-Després de repassar possibles temes per al proper mes, es decideix triar el de: “AMOR”.
III.-A continuació, Andreu Noguero ha impartit un petit curs monogràfic sobre “Com millorar la nitidesa de la imatge per procediments digitals”. Ha enllaçat així, amb l’impartit el mes passat per Jordi Piqué amb el tema: “com obtenir fotos ben enfocades”.
Com a preàmbul, Andreu ha subratllat que poc es pot fer amb una imatge si de partida aquesta no està ben aconseguida i enfocada.
Amb l’aprovació i aplaudiment dels presents en finalitzar la seva presentació, poc després de les 21 hores, es dóna per finalitzada la reunió.