Primera reunió ordinària del 2010

El dijous 28 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, un cop descansats d’apats, festes i “jolgorios varios”, tindrà lloc la reunió ordinària mensual.
Després de tractar dels temes que surtin, no es farà la crítica fotogràfica habitual si no que es farà projecció d’un recull de fotografies d’autors de tot el mon.