24-02-2011 Resum de la reunió

Com és habitual, avui 24, últim dijous de mes, poc després de les 19,30 donà començament la reunió amb la presència de 14 fotògrafs i l’absència excusada d’altres doss.
-Comença el nostre president Andreu Noguero, recordant el curset de Photoshop que impartirà dissabte que ve 26, en el nostre local, a partir de les 10 del matí, amb una durada de 2-3 hores.
-També es comenta i acorda que el dissabte 12 de març, serà Miquel Soler qui imparteixi un curset, però en aquest cas serà de “Picasa”.
Andreu Noguero aclareix de nou que l’aportació econòmica de 10 € que se sol·licita als assistents, es destinarà íntegrament a l’adquisició d’un nou projector, ja que el que posseïm ha quedat obsolet, per a les nostres finalitats fotogràfiques.

-Seguint amb la reunió, es recorda la proximitat del 1º Ral.li de Sitges el diumenge 27 de març.
S’aporten idees, com per exemple aconseguir un dosier de Sitges, amb plànol i informació de turisme, museus, restaurants, etc., per als participants, que són ben rebudes.
En un càlcul aproximat, no s’estimen en menys de 100 persones les participants en el mateix.
-Es pregunta per passis de fotògraf per al Carnestoltes 2011,  ja que encara no ens han estat facilitats. Esperem que sigui en els propers dies.
-S’informa de l’afiliació a la F.C. de F. d’altres dos fotògrafs del GES.
-A continuació es passa a la “Crítica fotogràfica” del mes, el tema del qual era “el temps”, – no climatològic-, comentant les fotos presentades.
-Es tria el tema per al proper mes, acceptant-se el de “Cebes” en un sentit ampli, calcots, etc.
-Sense més temes que comentar, prop de les 20,30 es dóna per conclosa la reunió.
Sitges, 24.02.2011