31-03-2011 Resum de la reunió

Com és habitual, dins de l’últim dijous de mes, poc després de les 19,30 donà començament la reunió, amb la presència de 17 fotògrafs i l’absència excusada d’un altre.
-En primer lloc, el nostre president, Andreu Noguero, fa un breu resum del recent “Ier. Ral.li Fotogràfic de Sitges”, del que cal felicitar-se pel bon desenvolupament del mateix i el raonable èxit, ja que, malgrat el començament del dia amb pluja, que prometia deslluir l’esdeveniment, va comptar amb la participació de 65 entusiastes fotògrafs que, paraigües en mà uns, anorac i caputxa uns altres, van animar el dia fins al punt de contagiar del seu bon fer a la climatologia, que va ser millorant amb les hores.
El veredicte del concurs es farà públic el dissabte dia 2 d’abril.

Entrant en els temes de el “Fotomaig”, recorda els concursos del Prado: Infantil, i del Retiro: Per a tots en general, sol·licitant la difusió del primer entre els nens i la participació massiva dels fotògrafs del GES , en el segon.
Es presenten també els cartells anunciadors del Fotomaig, així com els tríptics amb la declaració d’intencions, detall de les sales i activitats fotogràfiques per a aquestes dates.
S’organitzen també els equips de suport per a les diferents sales amb la finalitat de facilitar l’engegada de les exposicions, així com la part del jurat per al concurs infantil.
-El muntatge de les fotos de la Biblioteca, – Màxim una en B/N- es farà el dissabte dia 30 d’abril a les 10 del matí, per a continuació passar a muntar la col·lectiva en el Miramar; Podent estimar entre 4 i 8 les fotos a exposar cadascun, depenent del nombre de fotògrafs participants. El tema és lliure, però cada fotògraf mantindrà unitat temàtica en les quals present.
La inauguració a 2/4 de 8 del vespre, en el local de G.E.S. amb el posterior recorregut: Estudi Vidal, Biblioteca, Miramar, on es brindarà per l’èxit del FOTOMAIG 2011.
-A continuació Rosa Maria Puig explica el projecte d’elaboració d’un vídeo que reuneix en el temps d’una cançó, una condensació de les activitats lúdic-culturals de Sitges, i en el qual també tenim un petit buit. L’esdeveniment es denomina: LipDub Sitges i facilitarà informació més detallada, per a una millor comprensió del tema.
Pansa a continuació Jordi Piqué a fer un petit resum de la recent 4a Gala 50mm, de la F. C. de Fotografia, on tant ell, com Andreu Noguero, van sumant distincions. L’acte va ser de gran interès i s’espera una major assistència a aquests actes dels fotògrafs federats del G.E.S.
També es comenta la possible participació del fotògraf Q. Fàbregas el divendres 6 de maig, en una xerrada o conferència, encara que no està en principi inclòs al programa.

-A continuació es va passar a comentar les fotografies, que sobre el tema seleccionat: Cebes (calçots, ceballots, etc….), van presentar un bon nombre de fotògrafs., sent d’interès els comentaris.
Sense més de moment i properes les 21,30 es va donar per conclosa la reunió.
Sitges, 31,03,2011