27-09-2012 – Resum de la reunió

RESUM DE LA REUNIÓ DEL 27 Setembre del 2012

A les 19,45 i amb la presència de 18 fotògrafs, dóna començament la reunió.

Andreu Noguero informa que reciéntemente s’han rebut de l’Ajuntament, subvencions pendents de cobrament; amb el que queden assegurades, tant la celebració del Fotomaig, com la III edició del Ral.ly Fotogràfic de Sitges, a programar per al mes de març del proper any.

També es pensa convocar el concurs per a l’elaboració del cartell del Fotomaig 2013, que serà el desè Fotomaig ininterromput.

Es recorda que aquells fotògrafs que tinguessin fotos en l’exposició de l’Hospital de Sant Joan, passin a recollir-les en recepció,- Edifici principal- en horari de 9 a 13 h i de 16 a 19.

“Premi J. Mª Jornet de Fotografia”, que es lliurarà per part de l’Ajuntament en la “Nit dels premis Sitges de Cultura”: Pròximament es proposarà a l’Ajuntament la persona o entitat, que estimem mereixedora del mateix.

Andreu comenta que ha rebut la sol·licitud de sala, per part del fotògraf de Barcelona Jordi Cohen, per impartir un curs fotogràfic d’un dia de durada dins de la dates del cicle de cinema fantàstic, havent passat aquesta petició al GES.

Es recorda que la propera exposició col·lectiva, és del 13 al 28 d’octubre, tots dos inclusivament, havent de comunicar-ho al seu comissari, Miquel Soler, abans del 1º d’octubre proper.

Projeccions audiovisuals: Pere Vilanova torna sobre el tema, demanant l’alternança amb la foto crítica del mes. Fins i tot es comenta la possibilitat de fer-ho coincidint amb la inauguració de les exposicions. Es concretaran normes de participació per donar curs al tema, sempre que hi hagi un cert nombre projeccions, que hauran de cenyir-se a un temps màxim de projecció, que no ha de depassar-se. No obstant això veure l’anotat en l’última acta, sobre el tema de referència.

Pepe Cabello comenta i convida a participar de les exposicions que durant la tardor,-el mes de novembre- es muntaran en Roquetas.( Hi ha un correu recent sobre el tema). També comenta que l’exposició que de Quim Fábregas i Lambert Gracia va ser vista en El Retir, hara passarà a Roquetas.

Carles Montserrat comenta l’inici, durant el mes d’octubre, de la lliga catalana de fotografia, animant a participar en ella i a aconseguir una classificació, àdhuc major que en les dos anteriors.

Es felicita als germans Vilanova, pel feliç desenvolupament de la recent sortida fotogràfica a Monistrol de Montserrat, de la qual van ser promotors i guies de la mateixa.

A continuació, mapa i punter en mà, Antonieta Montserrat dió a conèixer la seva proposta de recorregut en la sortida que, com cada tardor, fem pels parcs del Garraf, com a base de partida del concurs fotogràfic “Viu el parc”, que amb patrocini de la Diputació de Barcelona, convoca l’agrupació fotogràfica de Castelldefels. La data proposada és per al diumenge 21 d’octubre i quan se sàpiga en ferm el recorregut i les parades a afectuar, es facilitarà tota la informació sobre la mateixa.

Projecció de la foto crítica del mes: A continuació es projecten les fotos sobre el tema proposat, “Pluja” que han sumat unes 17 fotos, criticant-se les dels fotògrafs presents. Totes elles han deixat veure un bon nivell, que millora mes a mes.

Amb la proposta com a tema del proper mes, “La tardor”, que va comptar amb algunes reserves per haver-se tocat aquest tema el passat any, -si bé l’opinió d’uns altres, entre els quals, m’inclog, cada any es repeteix la tardor i la primavera i l’estiu i l’hivern en les nostres vides, sent cada any diferent- es va donar per acabada la reunió.