25-20-2012 Resum de la reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 25 D’OCTUBRE DEL 2012
A les 19,45 del dia d’avui, comptant amb la presència de 18 fotògrafs i l’absència –només en algun cas excusada-, dels 89 restants, dóna començament aquesta animada reunió.
-Per als absents en l’anterior reunió i pels quals no es llegeixen l’acta, el president comenta que des del punt de vista econòmic, el proper FOTOMAIG està assegurat, en haver rebut de l’Ajuntament subvencionis pendents de cobrar.
Així mateix comenta que està tramitada la sol·licitud de sales i que més endavant es concretaran. També es compta amb l’Estudi Vidal, que segueix reservant la sala per a nosaltres.
Per acord anterior de la junta es va acceptar la proposta de penjar durant el Fotomaig una exposició amb el tema: “Festa Major” en la institució Hospital de Sant Joan.
-En la reunió del dijous 29 de novembre, no hi haurà “foto crítica” ja que en la mateixa es passaran les propostes de cartell del Fotomaig 2013 i s’emetrà la fallada del concurs intern.
-Andreu proposa que per a la sala de la biblioteca, durant el Fotomaig, es continuï amb el tema “llibres” però, proposant un joc: Endevinar a partir de la fotografia, de quin llibre es tracta. Faltaria perfilar la comprovació del títol, a través d’una pestanya, finestra, etc.…
-Temi “Projecció d’audiovisuals”: Queda fixada la durada dels mateixos a un màxim de 5-6 minuts i el nombre d’autors per fer una projecció pública entre 5 mínim i 8 màxim; necessitant-se temps per anunciar-ho prèviament en l’Eco de Sitges.
Qui tingui una projecció ha de comunicar-li-ho a Pere Vilanova, que és qui coordina el tema.
Hi ha una proposta de portar als residents a l’Hospital de Sant Joan, una projecció.
I per què no? Sembla interessant.
-“Timelapse de 5 minuts de Sitges”: Hi ha una proposta de Joan Escolá i tres fotògrafs més, consistent a presentar com un video a partir de la presa de fotos successives, cada x segons o minuts, d’un determinat tema, amb la càmera fixada en un punt. Animen a sumar-se a la proposta a algun fotògraf més, ja que en funció dels temes exigeix un elevat nº de fotos successives, a més de temps i atenció.
-Sortida al Garraf: De passada es comenta l’èxit d’aquesta sortida que es va començar amb por per la climatologia i va acabar en una esplendorosa tarda que a tots va satisfer.
Felicitacions pels quals van treballar en el seu desenvolupament, Antonieta i Jordi i també per als resums quasi- literaris de J. Piqué en els seus resums: “Noticies de la Secció Fotogràfica del GES”.

-Jaume Blasco comenta la recent “Fira fotogràfica d’Igualada” amb caseta per a la venda de fotos i material fotogràfic, que estima interessant i proposa ens animem a participar en la propera edició.
-A continuació Andreu dóna a conèixer la portada de l’últim nº de la revista de la FCF, a la qual dóna vida la foto de Vicky Planas. Rebent la felicitació dels presents.
-Projecció de la foto del mes, sota el tema “la tardor”, de les 21 fotos presentades, que provoquen comentaris i doctorats i que donen molt joc.
-Al caient de les 20,45 i no havent-hi més temes que comentar, es dóna per conclosa la reunió.
Sitges, 25.10.2012