28-11-2012 Resum de la reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 28 DE NOVEMBRE DEL 2012
-A Sitges, a les 19,30 d’avui, comptant amb la presència de 16 fotògrafs, dóna començament la reunió que té com a objectiu principal, procedir a la fallada del concurs del cartell per anunciar el Fotomaig 2013, convocat entre els fotògrafs de la secció.
Com a jurats exerceixen: Antonieta Montserrat, Joan Olivé i Carles Montserrat; reunint tots ells provada experiència i bon criteri.
Dipositari dels cartells participants i responsable de la projecció dels mateixos és Miquel Soler que projecta els 9 cartells participants, mentre delibera el jurat i romanen en total silencio la resta d’assistents, àvids de conèixer el resultat. Finalment hi ha “fumata blanca” i s’anuncia que el cartell guanyador és el presentat amb el pseudònim “Fotomaig” sent la seva autora Rosa Mª Puig, que rep l’aprovació i aplaudiment dels assistents, -com no podia ser d’una altra manera- Felicitats!
-A continuació el secretari comenta que, d’acord amb el president i membres de la junta que, s’ha cregut oportú fixar per al proper 21 de desembre l’última reunió general de l’any 2012 que servirà per desitjar-nos un feliç Nadal i celebrar, amb les aportacions dels assistents, -cava, pastes, torrons, etc.- el final d’aquest any i brindar pel nou any, que desitgem millor en tots els aspectes.
-També recorda que el dia 30 es lliuren els premis Sitges i, entre ells, el de fotografia, -promogut per nosaltres- i que s’atorga a “Finestra Oberta”, pregant l’assistència a l’acte.
-També el dia 30 es falla i fa públic el concurs “ Viu el parc” en el qual tenim fundades esperances d’èxits.
-De passada se citen les exposicions i activitats programades per endavant per a l’any proper:
– Del 16 de febrer al 03 de març en el GES
– 03 de març: II Ral·li fotogràfic de Sitges

– FOTOMAIG. Sales: Miramar, Biblioteca, Hospital i altres possibles sales que s’anunciaran oportunament. Data a confirmer.
– Del 6 al 21 de juliol.
– Del 31 d’agost al 15 de setembre.: “Viu el parc”
– Del 17 al 27 d’octubre

-A proposta de Jesús Rodríguez, i com única activitat pel 21 de desembre, es projectarà la “Foto crítica del mes”, -però sense dret a crítica- sent el tema triat:
“Felicitació de Nadal”.
-No havent-hi més temes que tractar a les 20,30 es dóna per finalitzada la reunió.