26-07-2012 Acta de la reunió

A les 19,45 amb la presència de 16 fotògrafs i l’excusa d’un bon nombre d’ells, que han arribat fins i tot a comunicar-se des del seu lloc de vacances uns i des de destinacions llunyanes de treball 
altres, dóna començament aquesta reunió del mes de juliol, dominada pel sentiment que ha deixat en nosaltres la recent defunció del nostre company i amic, Andreu Cenzano.

-En primer lloc es comenta el bon acolliment que ha tingut la recent exposició-homenatge sobre l’Hospital de Sant Joan. Ha estat visitada per més de 400 persones, rebent nombrosos comentaris escrits, molt positius sobre la mateixa. 

-Davant les notícies aparegudes sobre canvis en les activitats del Estudi Vidal, Carles Montserrat 
aclareix que la sala d’exposicions, com a tal, seguirà fent la mateixa funció; encara que caldrà sol·licitar la sala amb suficient antelació, si es vol comptar amb ella pel Fotomaig.

-Seguidament es tracta el tema de la projectada visita a Monistrol de Montserrat, que coordinarà Pere Vilanova.
Entre tots s’acorda com a data probable, la del 16 de setembre,- diumenge- havent de confirmar la participació amb suficient antelació, un mes aproximadament, a fi de poder reservar amb temps el restaurant.

-També a proposta de P. Vilanova s’estudia la possibilitat de reunir projeccions lliures de foto, foto-video amb música.
Es veu bé la proposta per tots els presents, però amb les següents puntualitzacions:
1.-La durada no haurà d’excedir de 5 minuts.
2.-La projecció es farà en lloc de la foto crítica del mes però, no de forma alternativa, sinó només, quan es reuneixi un nombre suficient de projeccions.

-Exposició itinerant de el “Parc del Garraf…”: Com està programat, aquesta exposició es veurà a la nostra seu la primera quinzena de setembre, per la qual cosa es demana col·laboració; especialment per cobrir les guàrdies a realitzar. Hi ha alguns oferiments i Carles Montserrat coordinarà el tema.
-Propera reunió, dia 30 d’agost.
Temi foto crítica: Tema lliure.

-”IN MEMORIAM” 
A continuació es rendeix un senzill homenatge al nostre benvolgut company, Andreu Cenzano, mort aquesta mateixa setmana.
Es projecten unes fotos amb música, en les quals apareix ell en diferents actes de la S. Fotogràfica del GES. Les últimes en el sopar realitzat després del Fotomaig 2011.
Es continua amb la projecció de dos treballs seus,-Fotos amb música- de les seves últimes participacions en el Fotomaig.
Va rebre així l’aprovació i el calorós aplaudiment de tots els presents.

-Es tanca la reunió amb la projecció de la “Foto crítica del mes”, “Estiu”, visionant més d’una dotzena d’interessants fotos, si bé cal dir que amb un perfil molt baix quant a crítica, marcats pel record d’Andreu.
A les 21 hores, es dóna per conclosa la reunió.