19-04-2012 Resum de la reunió

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 19 D’ABRIL DEL 2012

Poc després de les 19,30 dóna començament la reunió del mes, expressament avançada per no coincidir amb els treballs de preparació del Fotomaig 2012.

Assistència: Hem comptat amb l’assistència de 18 fotògrafs i l’absència obligada d’alguns altres.

-En primer lloc es comenta la visita fotogràfica realitzada el passat dia 14 al L´Hospital i davant la proposta de Carles Montserrat es va acceptar aquest mateix dia el apadrinamiento de dos ceps de la institució, quedant oberta la llista a qui vulgui participar en el tema.
Fruit d’aquesta visita serà la realització d’una exposició al L´Hospital, que es muntarà una setmana abans de Sant Joan; repetint-se durant l’estiu a la nostra seu del GES.
Andreu comenta també la sol·licitud cursada perquè participem en una exposició sobre la festivitat del Corpus, tema que quedarà possiblement per al proper any; aportant aquest any algunes per a l’elaboració del programa.
Continua llegint

29-03-2012 Resum de la reunió


ACTA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE MARÇ DEL 2012

Amb l’assistència inicial de 19 fotògrafs a la qual es van anar incorporant socis fins a sumar 25 i a l’hora prevista dóna començament la reunió mensual.

Es va iniciar comentant que el divendres anterior a les reunions mensuals de l’últim dijous de cada mes, es reunirà la junta de la Secció Fotogràfica amb la finalitat de concretar els temes a tractar en la mateixa. Igualment es comenta que tot aquell que estigui interessat que es tracti algun tema en concret, ho faci arribar prèviament via e-mail al secretari, per incorporar-ho en l’ordre del dia. jesus.r.morchon@gmail.com 

-Andreu Noguero presenta el triptic del FOTOMAIG 2012 i recorda que el dia 13 d’abril es tanca el termini per sumar-se a les exposicions. A saber:
-Edifici Miramar: Tema lliure. ( Seran entre 4-6 fotos)
-Biblioteca: Tema, “ Per a què serveixen els llibres” ( 1 foto fins a sumar 24)
-Projecció fotos amb música.
Continua llegint

23-02-2012 Resum de la reunió.

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 23 DE FEBRER DEL 2012
Contagiats del descoratjament expositor i/o de la crisi, passades les 19,45 dóna començament la reunió, amb l’assistència més pobra dels últims mesos: Deu fotògrafs, si bé al final de la mateixa, -passades les 21 hores- érem catorze.
.- El president comenta alguns detalls de l’II Ral.li Fotogràfic de Sitges, que ja està embastat per a la seva realització el proper dia 4 de març.
També presenta el programa amb les bases dels concursos fotogràfics del Prado i Retir dins de les activitats del *Fotomaig.
Segueix en peus l’exposició a la biblioteca, dins també del Fotomaig amb el tema, Per a què serveixen els llibres?
.- Aquest any sí. La Fundació Avemaría, una vegada esmenades les deficiències al cassetonat de la seva seu, presentarà les fotos del publicista J. Mª Roca i explicarà els seus treballs a la nostra seu del Pere Stämpfli. Continua llegint

Conferència de Joan Iriarte

Conferència de Joan Iriarte

El passat dia 4 tal com estava anunciat, va tenir lloc en el saló d’actes Pere Stámpfli,-seu del G.E.S.- la xerrada col·loqui a càrrec del fotògraf i recent premi Sitges de fotografia, Joan Iriarte, sota el títol: “La fotografia com a document històric”.

Amb una notable assistència i llenguatge senzill, va desenvolupar el tema triat i va transmetre als allí presents, la seva idea de la fotografia i bona part de les vivències que al llarg de la seva dilatada marxa al món de la fotografia li han succeït.
Després es va donar pas a un col·loqui amb els allí presents, resultant interessant i enriquidor.
J.R.M.

26-01-2012 Resum de la reunió

Acta de la reunió 26.01.2012

Amb una nombrosa assistència,- 25 fotògrafs- a les 19,45 dóna començament la reunió.
En primer lloc el president comenta la situació econòmica,-important de cara al Fotomaig- sent després del cobrament d’endarreriments i primer pagament de l’Ajuntament de 2.290 € pel que caldrà ser moderats en les despeses.

-Fotomaig: Quant a sales es compta amb el compromís de la biblioteca, el Estudi Vidal, Miramar, el Prat i per descomptat la nostra seu del GES. Està per confirmar el Retiro, para el concurs del qual es proposaria el tema: Viatges. Continua llegint