29-12-2011 Resum de la reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE DESEMBRE DEL 2011

Amb ànim d’acomiadar bé l’any – malgrat la política i dels polítics- ens hem reunit a les 19:00- hores un més que nodrit grup de “fotògrafs” i simpatitzants que, com els pastors en el pessebre, portem viandes i cava per, en pla amable i esperançat, brindar per l’Any Nou desitjant-nos el millor i perquè en aquest 2012, pesi més el bo que el dolent.
.-En primer lloc es va procedir a fallar el concurs del cartell per el “Fotomaig 2012”, convocat a nivell intern entre els socis.
En fulla apart es publicarà l’acta del veredicte, però vagi d’entrada la felicitació per al guanyador.
.-A continuació davant una taula disposada amb la mateixa gràcia i atractiu que la d’un hotel de cinc estels en celebració especial i, en la qual no faltava cap tipus de “delicatessen”, ens concentrem al seu al voltant, resultant una miqueta difícil arribar a tan desitjats menjars.
Els brindis amb el cava van ser més que eloqüents i entre petons, abraçades i bons desitjos -no sense tristesa- ens acomiadem fins a l’any que ve.

24-11-2011 Resum de la reunió

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 27 DE OCTUBRE  DEL 2011
Poco después de las 19,30 y desafiando al mal tiempo, dio comienzo la reunión que,- a pesar de ello- contó con la presencia de 21 fotógrafos y la ausencia excusada de al menos 1.
.- Salida fotográfica a los parc del Garraf, d´Olèrdola y el Foix: En primer lugar, Antonieta Montserrat  dio cuenta de las previsiones para la salida que cuenta con 22 personas apuntadas a las que hay que añadir otras dos, conocedoras de la zona a visitar.
Será el domingo 30, reuniéndonos a las 8,30 de la mañana ( del nuevo horario) en la zona del Oasis, como en otras ocasiones.
La duda está en la climatología, por lo que las decisiones últimas se tomarán en el momento de la salida; aunque se mantendrá  en todo momento la comida prevista y la correspondiente sobremesa.
.-En otro orden de cosas el president  recuerda la petición hecha por la agrupación de Vilanova para colaborar con la donación de fotos para una subasta solidaria a favor de la fundación, “Sonrisas de Bombay”. Aún se está a tiempo de colaborar.
.- Proyección de las series de fotografías, “NUS EN PUIGMOLTÓ” : También recuerda que este sábado 29 a las 19,30 se proyectará en nuestro local las distintas miradas que sobre el tema, mantienen los fotógrafos que participaron en la sesión.
Todos los socios están invitados.
.- No habiendo más temas relevantes que comentar, se pasó a la proyección de la foto crítica del mes de los fotógrafos presentes, sobre el tema: “Foto creativa”.  Ofreciendo fotografías interesantes y comentarios jugosos.
Como complemento al  tema, el president  pasó un sinfín de fotos creativas de dos salones internacionales.
.-Con la propuesta  de foto crítica del próximo mes: “Todo lo relacionado con la festividad de difuntos”, se da por finalizada la reunión.
Sitges,27.octubre.2011

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 24 DE NOVEMBRE DEL 2011

Poc després de les 19,30 dóna començament la reunió, amb la participació de 19 fotògrafs.

.-En primer lloc el president informa que el proper 2 de desembre es lliuraran els “Premis Sitges”, organitzats per l’Ajuntament, entre els quals es troba el “ Premi Josep Mª Jornet”, que el GES i la seva Secciò Fotogràfica proposen.

Aquest any l’elecció ha recaigut sobre el fotògraf Joan Iriarte, en reconeixement als seus mèrits, estimulant amb els seus cursos l’afició a la fotografia.

.-Seguidament Andreu Noguero ha volgut aclarir el cert malentès existent, en veure en les notícies de la secció fotogràfica, l’elaboració d’un calendari els beneficis del qual de la venda aniran a parar a la Fundació Ave María.


Continua llegint

Exposició fotogràfica d’octubre

El passat dia 30 d’octubre, s’ha clausurat l’última exposició col·lectiva de l’any, a la nostra seu del G.I.S., que ha comptat amb un apreciable nombre de visitants, – 617- i bon acolliment, donat els nombrosos i favorables comentaris sobre el conjunt de la mateixa.

Pròximament oferirem un resum de totes les exposicions de l’any per, entre tots els fotògrafs, treure conclusions i fer propostes per al futur de les mateixes.

Fotos de l’inauguració: Continua llegint

27-10-2011 Resum de la reunió

Poc després de les 19,30 i desafiant al mal temps, va donar començament la reunió que,- malgrat això- va comptar amb la presència de 21 fotògrafs i l’absència excusada d’almenys 1.
– Sortida fotogràfica als parcs del Garraf, d´Olèrdola i el Foix: En primer lloc, Antonieta Montserrat va adonar de les previsions per a la sortida que compta amb 22 persones apuntades a les quals cal afegir altres dues, coneixedores de la zona a visitar.
Serà el diumenge 30, reunint-nos a les 8,30 del matí ( del nou horari) a la zona de l’Oasi, com en altres ocasions.
El dubte està en la climatologia, per la qual cosa les decisions últimes es prendran en el moment de la sortida; encara que es mantindrà en tot moment el menjar previst i la corresponent sobretaula.
-En un altre ordre de coses el president recorda la petició feta per l’agrupació de Vilanova per col·laborar amb la donació de fotos per a una subhasta solidària a favor de la fundació, “Somriures de Bombai”. Encara s’és a temps de col·laborar.
– Projecció de les sèries de fotografies, “NUS EN PUIGMOLTÓ” : També recorda que aquest dissabte 29 a les 19,30 es projectarà en el nostre local les diferents mirades que sobre el tema, mantenen els fotògrafs que van participar en la sessió.
Tots els socis estan convidats.
– No havent-hi més temes rellevants que comentar, es va passar a la projecció de la foto crítica del mes dels fotògrafs presents, sobre el tema: “Foto creativa”. Oferint fotografies interessants i comentaris sucosos.
Com a complement al tema, el president va passar una infinitat de fotos creatives de dos salons internacionals.
-Amb la proposta de foto crítica del proper mes: “Tot el relacionat amb la festivitat de difunts”, es dóna per finalitzada la reunió.

Sitges,27.octubre.2011

29-09-2011 – Resum de la reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 29 DE SETEMBRE DEL 2011

Com cada últim dijous de mes, minuts després de les 19,30 va donar començament la reunió, que ha comptat amb la presència de 25 fotògrafs i el següent temari:
1.- En primer lloc el nostre president comenta la carta rebuda de la l’Escola de Grallers, agraint el nostre treball i col·laboració en la seva exposició.
2.-Festa de la Fotografia Catalana i Cogrés de jurats fotogràfics.
Per la Festa que serà el proper 8 d’octubre a Montjuïc hi ha apuntats 16 fotògrafs.
Pel congrés, que serà el dia 22 àdhuc hi ha temps d’apuntar-se els que estiguin interessats.
3.-LLiga de fotografia de la FCF.: Aquest mes d’octubre dóna començament la nova lliga, per als socis de la FCF, havent d’enviar una foto cada mes, segons el calendari i les normes corresponents.
4.-A continuació Pepe Cabello ens parla de l’exposició col·lectiva que promouen a Roquetes i per la qual demana la nostra participació. Després d’exposar les idees sobre la mateixa i la disponibilitat de sales, pròximament passarà una petició més concreta sobre el tema.
5.- Col·lectiva d’octubre: Miquel Soler comenta que sobre la base de la participació prevista fins al moment, les fotos a presentar seran 4 per fotògraf . Serà de tema lliure d’acord amb les normes habituals.
Es munta el proper dia 15 d’octubre a les 10 del matí.
6.-Sortida al Garraf, com cada any. Serà el proper dia 30 d’octubre.
Amb Antonieta Montserrat i Andreu Cenzano, coneixedors de la zona, s’estudia possibles llocs per a la sortida, que siguin en tant que sigui possible novetat i alhora accessibles per al desplaçament amb cotxe. En els propers dies es concretarà.
7.-De la recent sessió fotogràfica duta a terme per un grup de fotògrafs en Puigmoltó, es comenta la possibilitat de fixar per a un divendres una passada oberta a tots, per veure la diferent mirada d’aquests fotògrafs sobre un mateix tema. Es concretarà data.
8.- “Premi Josep Mª Jornet 2011”: Sobre dues possibles propostes presentades, se sotmet a votació, després d’escoltar algunes consideracions prèvies de fotògrafs presents.
Vots emesos: 20
Opció 1: 12 vots.
Opció 2: 8 vots.
Per ser el premi una sorpresa per als interessats, es prega als fotògrafs no fer difusió d’aquesta deliberació, per no interferir en l’anunci final que en el moment que correspongui faci l’adreça del GES.

9.-Foto crítica del mes: “El xiringuito”.
Es dóna pas a l’esperada sessió, la projecció de la qual ha comptat amb la participació de 20 fotògrafs, sent molt diverses les mirades i sucosos els comentaris emesos.
10.- Amb la proposta del tema per a la propera foto crítica: “ FOTO CREATIVA”, al caient de les 9 de la nit es dóna per conclosa la reunió.
Sitges, 29 de setembre de 2011